_گفت: عزیزم خدا بزرگه، انشاالله مشکلات تون را حل میکنه!

_ گفتم: همین خدا به آدمها دل های بزرگ داده که بزرگی کنند تا مشکل عزیزشون حل بشه!تقریبا هر جمعه که می بینمش اینو میگه .تقریبا هر جمعه میخوام اینو بهش جواب بدم ولی نتونستم!