_ بهش گفتم: زیاد ناراحت نباش از حرفهای مامانت، سبک جدید اینه که گاهی منم با مامان دردِ دل میکنم بعد اگه بحث مون بشه حرفامو علیه خودم استفاده می کنه!

_ گفت: آره اینم می شناسم. واقعا میشه فهمید چرا حضرت علی(ع) با چاه دردِ دل می کردن!