گمگشته دیار محبت کجا رود؟!

اتفاقی من و تو و پخش رادیو با این آهنگ،

یه دلتنگی چندروزه بابت ندیدنت،

یه دلخوری به قول تو ساده و پیش پا افتاده،

توی آهنگ غرق میشم،

خیلی سعی میکنم اشکم جاری نشه و تو نبینیش ولی بی نتیجه است

میگم: خیلی سخته عاشق باشی!

میگی: عاشق خدا؟؟؟!!

خنده م میگیره!

تو میگی: گریه نکن غم میاد.

تو دلم به خدا میگم : چه کاری با دلم کردی؟!


۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان